• p1.jpg
  • p2.jpg
  • p3.jpg
  • p4.jpg

รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2564

ช่วงอายุของนักเรียนที่จะเปิดรับสมัคร ระดับชั้นอนุบาล 2 เด็กเกิดวันที่ 17 พฤษภาคม 2559อ่านต่อ...

อ่านต่อ...

การป้องกันโรคโควิด2019

มาตรการหลักป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา   1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา   2.สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 3.จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ     อ่านต่อ...

อ่านต่อ...

วันแม่แห่งชาติ

  เชิญร่วมงานวันแม่12 สิงหาคม 2562วันแม่แห่งชาติ (Mother’s Day)อ่านต่อ...

อ่านต่อ...

วันลอยกระทง

ขอเชฺญนักเรียนเริ่มวันงานลอยกรทะง

อ่านต่อ...

วันเด็กแห่งชาติปี62

        ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ด้วยโรงเรียนบ้านจองกอ ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญอ่านต่อ...

อ่านต่อ...

กิจกรรมวันแม่

           ขอเชิญร่วมกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562”กำหนดการอ่านต่อ...

อ่านต่อ...

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นาย ไพฑูรย์    พละไกร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทิน

April 2021
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

นาฬิกา

Sunday, 11 เมษายน 2021
Sunday, 22 Farvardīn 1400
Sunday, 28 Sha'aban 1442