ขอเชิญร่วมกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562”กำหนดการ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2562 ณโรงเรียนบ้านจองกอ