เข้าสู่ระบบ

User Menu

402867
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
994
9857
48247
286756
29963
334089
402867

Your IP: 3.216.79.60
2020-12-04 02:20

 

1.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับช่วงชั้นที่ 1-2 และการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    2.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีความสามารถและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

         3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ

              4.  ส่งเสริมให้ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ละผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

รงเรียนบ้านจองกอ ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150 

สำนักงานเขตพื่้นที่่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โทรศัพท์045-969215 อีเมล์:nmeewong@hotmail.com