เข้าสู่ระบบ

1411376
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
11041
13075
97246
1209301
339195
351455
1411376

Your IP: 34.234.223.227
2021-02-28 16:17

 

1.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับช่วงชั้นที่ 1-2 และการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    2.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีความสามารถและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

         3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ

              4.  ส่งเสริมให้ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ละผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

รงเรียนบ้านจองกอ ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150 

สำนักงานเขตพื่้นที่่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โทรศัพท์045-969215 อีเมล์:nmeewong@hotmail.com