ทางเข้าโรงเรียน

 

ถนนหน้าโรงเรียน

 

สนามหญ้าหน้าอาคารโรงเรียน

 

บ่อเลี้ยงปลาทางทิศเหนือของโรงเรียน

ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านบ้านจองกอ ตำบล : กันทรอม อำเภอ : ขุนหาญ จังหวัด : ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ : 33150

 โทรศัพท์ : 045-969215