ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านจองกอ
อาคารเรียน
ป.พิเศษ
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2554
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2556
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2561
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2556
อาคารอเนกประสงค์
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2542
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2515
บ้านพักครู
สปช.302/28
ปีที่สร้าง 2529
บ้านพักครู
สปช.302/28
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2532
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2559
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 0
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2534
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2530
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2522
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2532
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านบ้านจองกอ ตำบล : กันทรอม อำเภอ : ขุนหาญ จังหวัด : ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ : 33150

 โทรศัพท์ : 045-969215