RSS

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ปี๒๕๖๓

     เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านจองกอ จึงจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักในเรื่องความกตัญญูกตเวที ต่อผู้ให้กำเนิด มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การ์ดวันแม่ วาดภาพระบายสี เรียงความเรื่องแม่ แต่งกลอนเกี่ยวกับแม่ และการแสดงต่างๆมากมายบนเวที

นำพวงมาลัย ไปกร...
Download
นักเรียนมาเข้าร...
Download
คุณแม่ ได้รับรา...
Download