ภาพบริเวณโรงเรียน

ทางเข้าโรงเรียน

 

ถนนหน้าโรงเรียน

 

สนามหญ้าหน้าอาคารโรงเรียน

 

บ่อเลี้ยงปลาทางทิศเหนือของโรงเรียน